ชื่อสถานที่ผลิตอาหารนำเข้าหรือสั่งอาหารเข้าฯ

ชื่อสถานที่ผลิตอาหารนำเข้าหรือสั่งอาหารเข้าฯ
ชื่อภาษาอังกฤษ
ที่ตั้ง
หมู่
ถนน
อำเภอ
ตำบล
จังหวัด
โทรศัพท์
รหัสไปรษณีย์
ชื่อผู้ขอ/เจ้าของ
พิกัด(lat)
ประเภทสถานประกอบการ
lng
เลขที่ใบอนุญาต
สถานะ

แสดงรายชื่อสถานที่ผลิตอาหารนำเข้าหรือสั่งอาหารเข้าฯทั้งหมด

ชื่อร้านขายยา เลขที่ใบอนุญาต ประเภทประกอบการ ที่ตั้ง แก้ไข แผนที่ ภาพถ่าย