Home เกี่ยวกับเรา โครงสร้างกลุ่มงานฯ ข่าวประชาสัมพันธ์ ความรู้สำหรับประชาชน สำหรับเจ้าหน้าที่ ติดต่อเรา Login

แจ้งเรื่องร้องเรียน

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ร้อง

เลขบัตรประชาชน
ชื่อ-นามสกุล
ที่อยู่
อำเภอ
เบอร์โทรศัพท์
Email

ข้อมูลเกี่ยวกับการร้องเรียน

เรื่องร้องเรียน
วันที่
รายละเอียดเรื่องร้องเรียน
เอกสารแนบ(ถ้ามี)