กิจกรรมของกลุ่มงานฯ


สสจ.ศรีสะเกษ เปิดสนามสอบอำนวยความสะดวกตามกฎหมายใหม่ GMP420 รอบ 15 ตุลาคม 2564

แผนการจัดสอบผู้ควบคุมการผลิตอาหาร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ อัพเดต ตค.-ธค.64

สอบผู้ควบคุมการผลิตอาหาร ตามเกณฑ์ GMP น้ำบริโภค

หน้าที่ 1 จาก 1