Home เกี่ยวกับเรา โครงสร้างกลุ่มงานฯ ข่าวประชาสัมพันธ์ ความรู้สำหรับประชาชน สำหรับเจ้าหน้าที่ ติดต่อเรา Login

เรียน ผู้ควบคุมการผลิตน้ำบริโภค น้ำแร่ธรรมชาติ และน้ำแข็งบริโภค และผู้สนใจทุกท่าน

อย.ขอมอบของขวัญปีใหม่ 2565 จัดกิจกรรมติวเข้มให้เต็มร้อย

เติมความรู้ผู้ควบคุมการผลิตน้ำบริโภค น้ำแร่ธรรมชาติ และน้ำแข็งบริโภค

ฟรี!!!..ไมีมีค่าใช้จ่าย yes

2 วันเต็ม ในวันที่ 12-13 มกราคม 2565
ออนไลน์ผ่านระบบ Zoom และ Facebook live Thai FDA
ดูย้อนหลังได้ตามช่องทาง FDA Thai
ของดี..อย่ารีรอ รีบลงทะเบียนได้ที่ ...https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeZTPWOx4hlgRPGB8SgHRc9EsTZq_3eBcRZ9D8x34HL8eCSow/viewform
 

ข่าว/กิจกรรมอื่นๆ'S NEW

ขั้นตอนการต่ออายุใบอนุญาตร้านยา ประจำปี 2565

ขั้นตอนการต่อใบอนุญาตสถานพยาบาล ประจำปี 2566

ขั้นตอนการต่อใบอนุญาตอาหาร ปี 2566

กำหนดการการจัดสอบผู้ควบคุมการผลิตอาหาร สนามสอบ สสจ.ศรีสะเกษ

การประชุมเชิงปฏิบัติการแกนนำ อย.น้อย เครือข่ายอาหารปลอดภัยในโรงเรียน จังหวัดศรีสะเกษ

การอบรมพัฒนาแปรรูปและสร้างแนวทางในการขอรับใบอนุญาตผลิตอาหาร (อย.)

งานสัปดาห์เภสัชกรรม ปี 2565

การนำใบกัญชามาใช้ในการทำประกอบ หรือปรุงอาหารในสถานประกอบกิจการอาหาร

หน้าที่ 1 จาก 2