Home เกี่ยวกับเรา โครงสร้างกลุ่มงานฯ ข่าวประชาสัมพันธ์ ความรู้สำหรับประชาชน สำหรับเจ้าหน้าที่ ติดต่อเรา Login

วันนี้ OSSC ศรีสะเกษ ขอนำเสนอขั้นตอนการต่ออายุใบอนุญาตผลิตอาหาร
สามารถดำเนินการตามขั้นตอนตามแนวทางนี้ได้เลยนะคะ
ผู้ประกอบการด้านอาหาร อย่าลืมต่ออายุใบอนุญาตกันด้วยนะคะ
สามารถดำเนินการได้แล้ว ตั้งแต่วันนี้ - 31 ธันวาคม 2565
มีข้อสงสัยติดต่อเราได้ที่
Line:251fchet หรือ https://lin.ee/FfrA0T9
โทรศัพท์: 084-2509720, 045-616-040 ต่อ 305
E-mail: fda.ssko@gmail.com
สามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ https://www.facebook.com/profile.php?id=100086797008910

ข่าว/กิจกรรมอื่นๆ'S NEW

การประชุมคณะทำงานอาหารปลอดภัย จังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๕

ประชุมคณะกรรมสถานพยาบาลจังหัดศรีสะเกษ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๖

ตรวจอาหารสดและอาหารปรุงสำเร็จรูป ณ งานเทศกาลปีใหม่สี่เผ่าไทยศรีสะเกษ ประชำปี 2566

รับการศึกษาดูงาน เรื่อง เครื่องมือการเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพ ในชุมชน “ร้านชำ GIS” หรือ “หอมแดง Project”  จากเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ

ภก.ไพฑูย์ แก้วภมร รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมลงพื้นที่ติดตามตรวจเยี่ยมและพบปะเกษตรกร ในการขับเคลื่อนวาระจังหวัดศรีสะเกษเกษตรบูรณาการ : หอมแดง

ขั้นตอนการต่ออายุใบอนุญาตร้านยา ประจำปี 2565

ขั้นตอนการต่อใบอนุญาตสถานพยาบาล ประจำปี 2566

ขั้นตอนการต่อใบอนุญาตอาหาร ปี 2566

หน้าที่ 4 จาก 6