Home เกี่ยวกับเรา โครงสร้างกลุ่มงานฯ ข่าวประชาสัมพันธ์ ความรู้สำหรับประชาชน สำหรับเจ้าหน้าที่ ติดต่อเรา Login

วันนี้ (11 เม.ย. 66) ที่ห้องประชุมนายแพทย์บัณฑิตจึงสมาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ นายทนง วีระแสงพงษ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ มอบป้ายแสดงสัญลักษ์ ผ่านมาตรฐาน จีเอ็มพี โรงงานสะอาด น้ำแข็งปลอดภัย ต้อนรับสงกรานต์วิถีใหม่ แก่ผู้ประกอบการโรงงานผลิตน้ำแข็งในจังหวัดศรีสะเกษ
นายทนง วีระแสงพงษ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุข ได้มีนโยบายกำกับติดตามและเฝ้าระวังสถานที่ผลิตอาหารเพื่อความปลอดภัยแก่ผู้บริโภค โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงฤดูร้อน ประชาชนมีการบริโภคน้ำแข็งเป็นจำนวนมาก โอกาสที่จะเกิดการปนเปื้อนจากเชื้อจุลินทรีย์มีมากขึ้น ทำให้เกิดโรคท้องร่วง อาหารเป็นพิษ

จังหวัดศรีสะเกษ จึงได้ดำเนินการควบคุมกำกับสถานที่ผลิตน้ำแข็งในจังหวัดศรีสะเกษ โดยการตรวจสถานที่ผลิตตามเกณฑ์มาตรฐาน เกณฑ์การผลิตอาหารที่ดี (Good Manufacturing Practice : GMP) ตามกฎหมาย และเก็บตัวอย่างน้ำแข็งส่งตรวจเพื่อเฝ้าระวังความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์น้ำแข็งชนิดที่บรรจุในภาชนะปิดสนิทหรือน้ำแข็งหลอด

สำหรับจังหวัดศรีสะเกษ มีสถานที่ผลิตน้ำแข็ง 22 แห่ง กระจายใน 7 อำเภอ คงสถานนะสถานที่ผลิตจำนวน 20 แห่ง ทุกแห่งตรวจผ่านมาตรฐานจีเอ็มพี ไม่พบจุลินทรีย์ก่อโรค ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องน้ำแข็ง ทั้ง 20 แห่ง

ข่าว/กิจกรรมอื่นๆ'S NEW

งานสัปดาห์เภสัชกรรม ปี 2565

การนำใบกัญชามาใช้ในการทำประกอบ หรือปรุงอาหารในสถานประกอบกิจการอาหาร

การแนะนำห้องปฏิบัติการ Mobile Unit เขตฯ10

สสจ.ศรีสะเกษ เปิดสนามสอบอำนวยความสะดวกตามกฎหมายใหม่ GMP420 รอบ 26 มกราคม 2565

ติวเข้มเต็มร้อยให้ผู้ควบคุมการผลิตน้ำบริโภค

เช็คอินกินฟรี "กัญชากัญชง" งานปีใหม่สี่เผ่าไทย ในงานกาชาดจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี 2565

สสจ.ศรีสะเกษ เปิดสนามสอบอำนวยความสะดวกตามกฎหมายใหม่ GMP420 รอบ 15 ตุลาคม 2564

สอบผู้ควบคุมการผลิตอาหาร ตามเกณฑ์ GMP น้ำบริโภค

หน้าที่ 5 จาก 5